Czstochowa_zmniejszacz-pl_181201Publikujemy oświadczenie, które wygłosiła posłanka PIS - Anna Sobecka 10 grudnia 2013r.

Szanowni Państwo,
w tym miejscu nie można nie wspomnieć o tragicznym wydarzeniu, jakie miało miejsce w niedzielę, 9 grudnia, na Jasnej Górze, gdy zamachowiec targnął się na Cudowny Obraz Matki Bożej Królowej Polski.
To polska świętość - symbol naszej wiary, nadziei oraz naszej tożsamości narodowej. To trudne doświadczenie pokazuje, do czego może doprowadzić laicyzm oraz nachalne propagowanie ateizmu, ale jest to również przestroga dla tych, którzy za wszelką cenę chcą uczynić z Polski świeckie państwo - przestroga, że Maryi nie da się pokonać, bo Ona jest Tarczą Polski.
I na nic się zdadzą wszelkie próby Jej zniszczenia, bo Ona jest silniejsza od wszystkich i wszystkiego. I tego też w niedzielę, 9 grudnia, doświadczyliśmy, ale ból z powodu incydentu, który w ogóle się wydarzył w duchowej stolicy Polski, w Ojczyźnie Ojca Świętego Jana Pawła II, pozostał z racji profanacji polskiej świętości.
za: Nasz Dziennik