fot.Schlierner-fotolia.plCzy domowe i firmowe finanse mają coś wspólnego z Panem Bogiem? Odpowiedź brzmi - tak, bardzo dużo. Domowy Kościół z parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu, wspólnota „Genezaret” z parafii pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym oraz Fundacja Finansowa Crown zorganizowały w Poznaniu konferencję pod hasłem „Biblia o finansach”, w której udział wzięło blisko 300 osób.

Spotkanie rozpoczął wykład Elżbiety Wrotek, pt.: „Wizja, misja, podstawowe wartości” poświęcony edukacji finansowej. Treść wykładu dotyczyła korzyści wynikających z uporządkowania zasad zarządzania finansami w zgodzie z nauczaniem Chrystusa. Słuchacze zostali poinformowani o możliwości praktycznego zastosowania zasad w formie siedmiu programów finansowych, które - stosowane już z powodzeniem w różnych częściach świata - pomagają ludziom w zrozumiały sposób wprowadzać w życie Boże zasady.
Drugie wystąpienie poświęcone było tematowi „Boża i nasza odpowiedzialność, praca, przymierze własności” a prelegentem był Artur Kalicki. Rozważania dotyczyły stosowności rozmów o pieniądzach oraz Bożej i naszej odpowiedzialności w tym zakresie. Zasadniczy wniosek dotyczył zawartej w Biblii informacji, że posiadany przez nas majątek należy do Boga, a my powinniśmy być jego wiernymi i mądrymi zarządcami – szafarzami.

Całości dopełniły dwa wykłady Wojciecha Nowickiego na temat długu i sposobów radzenia sobie z wyjściem z zadłużenia, a także krótki film „Oliwa wdowy” i dyskusja. Podsumowania Konferencji dokonał Artur Kalicki wystąpieniem pt.: „Uczciwość, integralność, wieczność. Najważniejsza inwestycja”.
Wszyscy mieli także możliwość wzięcia udziału w Eucharystii, którą celebrował ks. Marek Jarząbek wraz z innymi księżmi – uczestnikami Konferencji.
Owoce tego spotkania na pewno będą widoczne w dłuższej perspektywie, natomiast to, co w sensie dosłownym można było z niego wynieść, to różnego rodzaju publikacje dotyczące finansów i gospodarowania posiadanymi zasobami.

Osoby zainteresowane zorganizowaniem konferencji w swoim miejscu zamieszkania mogą kontaktować się z Julią Miarą, tel. 663 224 420