MArysia zmniejszacz pl 668283Fundacja S.O.S Obrony Poczętego Życia otwiera w Warszawie PORADNIĘ ZDROWEGO RODZICIELSTWA. Współtwórcą placówki jest sławny ginekolog i obrońca życia prof. BOGDAN CHAZAN! Założyciele wysyłają w świat informację - Chcemy pokazać, że jest alternatywa dla in vitro.

TEJ PORADNI ZAZDRŚCIĆ BĘDĄ WARSZAWIE RODZINY W CAŁEJ POLSCE. W Poradni pomoc znajdą małżeństwa starające się o potomstwo, w tym te, którym wmówiono, że jedyną nadzieją jest już tylko in vitro. Chcemy ratować te pary i w zamian proponować skuteczną i co najważniejsze moralnie godziwą naprotechnologię. - napisała nformacji prasowej Anna Koźlik - rzecznik prasowy Poradni.

Pomoc medyczną, psychologiczną i prawną znajdą w Warszawie przede wszystkim kobiety w zagrożonej ciąży, noszące pod sercem bardzo chore dzieci i kobiety, których ciąża jest wynikiem gwałtu. Inicjatorzy chcą pokazywać, że z każdej trudnej nawet sytuacji jest jakieś wyjście. Od początku istnienia Poradni Zdrowego Rodzicielstwa zaplanowana została współpraca z Hospicjum Perinatalnym w Warszawie, które opiekuje się terminalnie chorymi noworodkami.

Zespół Poradni to świetni specjaliści: naprotechnolodzy, ginekolodzy (m.in. prof. Bogdan Chazan, dr Maciej Barczentewicz, dr Ewa Ślizień-Kuczapska, dr Mariola Małecka), psychologowie, prawnicy i instruktorzy naturalnych metod rozpoznawania płodności (m.in. instruktorzy Modelu Creightona i nauczyciele Metody Rötzera). Poradą duchową i etyczną służy również kapłan.

Opieką otoczone zostaną nie tylko rodziny starające się o dziecko i kobiety spodziewające się dziecka, ale także narodzone już dzieci, dlatego zatrudnieni są neonatolodzy i pediatrzy.

DOSTĘPNE USŁUGI: NaProTechnologia, prowadzenie ciąży, KTG / USG, szkoła rodzenia, nauka Naturalnegp Planowania Rodziny, konsultacje ginekologiczne, krioterapia i leczenie nadżerek, cytologia, kolposkopia, badania laboratoryjne, porady psychologiczne, konsultacje prawne.

Poradnia Zdrowego Rodzicielstwa nosi zaszczytne imię św. Jana Pawła II. To zobowiązuje. Dlatego cała działalność będzie się opierać na dwóch filarach: rzetelnej wiedzy medycznej i wierności nauczaniu Kościoła. Placówka jest prywatna i w najbliższym czasie nie planuje podpisywać umowy z NFZ.
BEZPŁATNIE! W ramach Poradni będzie także funkcjonować „SOS dla kobiet". To specjalny bezpłatny punkt pomocy kobietom borykającym się z poważnymi moralnymi dylematami i problemami zdrowotnymi wymagającymi natychmiastowego działania.

Wszystkie informacje i szczegóły można znaleźć na stronie internetowej

W W W. Z D R O W E R O D Z I C I E L S T W O . P L (strona dostępna od 12 czerwca)

https://www.facebook.com/zdrowerodzicielstwo

Zapisy już trwają, a pacjenci będą przyjmowani w ostatnim tygodniu czerwca.