invitro3 FOTOLIAOŚWIADCZENIE POLSKIEJ FEDERACJI RUCHÓW OBRONY ŻYCIA

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia z satysfakcją przyjmuje decyzję Komisji Zdrowia Senatu RP, która po merytorycznej dyskusji i wysłuchaniu argumentów prawników, lekarzy i innych ekspertów, zarekomendowała Izbie Senatu RP odrzucenie przyjętego przez Sejm projektu ustawy „O leczeniu niepłodności” legalizującej in vitro.

W związku z powszechną krytyką z jaką spotkał się ten projekt, płynącą z wielu środowisk: Kościoła Katolickiego, ruchów rodzinnych, lekarzy, prawników, nawet Sądu Najwyższego, decyzję uznajemy za w pełni uzasadnioną i odpowiedzialną.

Senatorom za ich postawę dziękujemy!

Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że wszyscy Senatorowie zachowają się podobnie odpowiedzialnie, nie ulegną naciskom ideologicznym i odrzucą tą destrukcyjną ustawę.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

dr Paweł Wosicki - prezes