fatimaNa pielgrzymim szlaku

W malowniczo położonej portugalskiej Fatimie w 1916 roku Hiacyncie, jej braciszkowi Franciszkowi oraz ich kuzynce Łucji objawił się Anioł Stróż. Miał ich przygotować na przyjście Matki Bożej. Objawienia fatimskie należą do najbardziej znanych objawień maryjnych w historii. Z tymi wydarzeniami związane są trzy "tajemnice fatimskie".

Od chwili ujrzenia po raz pierwszy Anioła minęło kilka miesięcy. Dzieci w dolinie za wsią jak zwykle pasły owce i odmawiały modlitwy. Po chwili powtórnie zobaczyły Anioła, trzymającego w ręku Kielich i Hostię. Wspólnie zmówili modlitwę: "Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą i ofiaruję Ci bezcenne Ciało, Krew i Duszę i Bóstwo Pana Naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie za grzechy, które Go obrażają, przez niezmierzone zasługi Jego Najświętszego Serca i za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi błagam o nawrócenie biednych grzeszników".

Wiosną w 1917 roku dzieciom zaczęła objawiać się Matka Najświętsza. Pierwszy raz zobaczyły Ją po wielkiej burzy z błyskawicami. "Nie bójcie się" powiedziała i nachyliła się z dobrocią. Jej twarz była dziwnie smutna. Prosiła, aby tu przychodziły sześć razy w trzynastym dniu każdego miesiąca, o tej samej porze, a wtedy w październiku powie im swoje życzenie. Poleciła także ofiarować cierpienia i modlitwy wynagradzające, by przebłagać Boga za grzeszników i uprosić ich nawrócenie.

W czerwcu powiedziała: "Jezus chce, abym była więcej miłowana. Duszom, które ofiarują się memu Niepokalanemu Sercu, obiecuję ratunek. Bóg obdarzy je szczególną łaską". W następnym miesiącu oznajmiła, że w październiku uczyni wielki cud, który wszyscy zobaczą. Prosiła o odmawianie Różańca w intencji pokoju. Pokazała też okropny obraz dusz potępionych. Wszyscy obecni usłyszeli wtedy bolesny krzyk dzieci. Maryja powiedziała: "Widziałyście piekło do którego idą grzesznicy. By ich ratować, Pan Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Należy poświęcić świat memu Niepokalanemu Sercu. A Komunię Świętą w pierwsze soboty każdego miesiąca ofiarować na zadośćuczynienie za grzechy ludzi. Jeśli życzenia moje będą spełnione, wówczas kilka krajów się nawróci i nastąpi pokój. Serce moje zatriumfuje".

Pomimo zimna i sloty, 31 października, w dolinie zebrało się 70 tysięcy ludzi. Wśród nich byli robotnicy, włościanie, lekarze, profesorowie, urzędnicy. Wszyscy oczekiwali w wielkim napięciu, odmawiając Różaniec. W południe błyskawice zelektryzowały tłumy. Po chwili Maryja rozmawiała już z dziećmi. Mówiła: "Jestem Najświętsza Panna Różańcowa. Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami". Od tego czasu Fatima stała się miejscem świętym. W czternastą rocznicę objawienia, biskupi portugalscy poświęcili cały naród Niepokalanemu Sercu Maryi. Pięć lat później do Fatimy przybył prezydent państwa z rządem, by hołd złożyć Królowej Portugalii.

Niedługo po objawieniach Hiacynta i Franciszek zaczęli chorować. Hiacynta mówiła: "Czuję tak wielki ból w piersiach, ale nie mówię nic mojej matce, chcę cierpieć dla Pana Jezusa na zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi, za Ojca Świętego i za nawrócenie grzeszników". Pierwszy zmarł Franciszek, po nim Hiacynta.

Pierwsza i druga część "tajemnicy" dotyczą przede wszystkim straszliwej wizji piekła, kultu Niepokalanego Serca Maryi i drugiej wojny światowej oraz zapowiadają ogromne szkody, jakie Rosja miała wyrządzić ludzkości przez odejście od wiary i wprowadzenie komunistycznego totalitaryzmu. Najwięcej emocji budziła trzecia część orędzia Matki Bożej, tak zwana "trzecia tajemnica fatimska". Została ona spisana przez Łucję 3 stycznia 1944 roku i przechowywana najpierw przez biskupa Leirii, a 4 kwietnia 1957 roku kopertę przekazano do Tajnego Archiwum Świętego Oficjum. Jan Paweł II poprosił o dostarczenie mu koperty z trzecią częścią "tajemnicy" po zamachu z 13 maja 1981 roku. Papież beatyfikował Franciszka i Hiacyntę. Z siostrą Łucją, która została zakonnicą spotkał się na prywatnej rozmowie. Łucja zmarła 13 lutego w 2005 roku. Orędzie fatimskie wezwało i nadal wzywa nas do nawrócenia, modlitwy, pokuty i ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi oraz otaczania miłością Ojca Świętego

Aurelia Pawlak