wakacje-fot.yanlev-FotoliaNie wszyscy wiedzą, że każdy ochrzczony i bierzmowany może błogosławić innym, życząc duchowego dobra. Źródłem wszelkiego błogosławieństwa jest Bóg. Jak podają duchowni - autorzy książki „Błogosławieństwo na różne okazje”, szczególny przywilej błogosławieństwa mają rodzice, którzy otrzymali tę moc dzięki chrześcijańskiemu małżeństwu.

Zawsze powinniśmy uciekać się do Dawcy i Źródła Życia i Jego imieniem błogosławić. Boże błogosławieństwo przekleństwo grzechu i prowadzi do wolności.

Błogosławieństwo rodziców dla dzieci przed wyjazdem na wakacje.

Ojcze Niebieski, Ty z miłości do nas stworzyłeś tak cudowny świat.

Pobłogosław, prosimy, ………………(imię dziecka)

Aby odkrywając jego piękno, wraz z innymi przeżył/a czas wakacji.

Strzeż naszego dziecka, by zachowywało wiernie Twoje przykazania.

Niech prowadzone i ochraniane przez Twoich aniołów w czasie podróży dotrze do celu oraz powróci szczęśliwie do domu.

Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(na podst. „Błogosławieństwo na różne okazje”, Dom Wydawniczy Rafael, 2009