różaniecRok 1929

Na Jasnej Górze Episkopat Polski wraz z tysiącami wiernych śle błagania do Królowej Polski. Biskupi u stóp Królowej Polski modlili się:

„Najświętsza Mario Panno, oto my biskupi polscy, składając Ci w imieniu własnym i naszych diecezjan i w imieniu wszystkich wiernych synów Polski hołd i pokłon, obieramy Cię na nowo naszą Królową i Panią i pod Twoją przemożną uciekamy się obronę.

Tutaj na Jasnej Górze, gdzie każdy kamień głosi cuda Twojej nad narodem naszym opieki, wyciągamy ku Tobie, Matko litości, błagalne ręce, byś w ciężkiej kraju naszego potrzebie przyszła nam z pomocą".

We wszystkich polskich świątyniach odprawiane są wielogodzinne nabożeństwa błagalne. Polacy są zatrwożeni wojną bolszewicko – polską. Jej losy oddają Królowej Polski, błagają o Jej wstawiennictwo. Od dnia 7 sierpnia rozpoczęła się na Jasnej Górze nowenna błagalnopokutna, która zakończyła się 15 sierpnia...

List Pasterski

W dniu 31 lipca 1920 roku metropolita warszawski kard. Aleksander Kakowski napisał List pasterski o cyklu nabożeństw dla pokrzepienia ducha, w którym wzywał całą metropolię do duchowej mobilizacji:

W chwili tak Poważnej, jaką obecnie przeżywa naród polski, dla pokrzepienia ducha i wzmocnienia serc wiernych, na ubłaganie pomocy z Nieba, której Bóg nigdy nie skąpił proszącym o nią, ufny w przyczynę bł. Andrzeja Boboli, patrona Polski, i bł. Władysława z Gielniowa, patrona Warszawy, zarządzam nabożeństwa błagalne za wstawiennictwem tych błogosławionych naszych ziomków w porządku następującym:

1) Począwszy od d. Przemienia Pańskiego, t. j. od d. 6 sierpnia do Wniebowzięcia N.M.P., winny się odprawiać nowenny w kościołach: OO. Jezuitów, u św. Anny (pobernardyńskim) i w kościele Zbawiciela

z wystawieniem Najśw. Sakramentu w monstrancji i odmawianiem litanji do Serca P. Jezusa z aktem poświęcenia oraz modlitwami litanijnemi do powyższych świętych. Nowennę w tych kościołach należy odbywać dwa razy dziennie, t. j. po mszy św. o godz. 9 r. i wieczorem o godz. 7-ej.

2) W niedzielę, d. 8 sierpnia, we wszystkich kościołach Warszawy odbędzie się całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 7 rano do godz. 5-ej po poł. wraz z Komunją jeneralną wiernych na mszy św. o godz. 9 r., do czego kapłani lud wierny gorąco przedtem zachęcą.

3) Tegoż dnia po skończeniu adoracji wyjdą ze wszystkich kościołów Warszawy procesje z kapłanami na czele i podążą na godz. 6 po południu ku katedrze św. Jana na plac Zamkowy, gdzie połączą się z procesją, wychodzącą z katedry, w jedną błagalną procesję.

4) Na placu Zamkowym, przed ołtarzem, na którym spoczną relikwie obu błogosławionych patronów Polski, odśpiewane będą suplikacje, poczem wypowiedziane będzie kazanie, i procesje powrócą do swych kościołów, a relikwie i obrazy w orszaku procesji katedralnej wniesione będą do katedry.

5) Księża proboszczowie i rektorowie kościołów w Warszawie ogłoszą z ambon w najbliższą niedzielę o powyższych modłach ludowi wiernemu, zebranemu na nabożeństwach i zachęcą go oraz bractwa kościelne i stowarzyszenia katolickie do wzięcia udziału w procesji. Odrzuć wroga od granic naszej ojczyzny, wróć krajowi naszemu upragniony pokój, ład i porządek, wypleń z serc naszych ziarno niezgody, oczyść dusze nasze z grzechów i wad naszych, abyśmy bezpieczni od nieprzyjaciół naszych, Tobie w czystości serca służyć i przez Ciebie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa czcić i chwalić mogli. Królowo Korony Polskiej, Tobie się oddajemy, Tobie się poświęcamy - broń i strzeż nas jako własność Swoją.

6) W kazaniach, głoszonych w d. 8 sierpnia, pobudzą wiernych do dobrych i pokutnych uczynków, zdolnych ubłagać miłosierdzie Boże, jak post i jałmużna.

7) Zaoszczędzone przez wiernych z odmówienia sobie przyjemności i z zachowania postu pieniądze oraz wszystkie ofiary, zebrane na tacę w d. 8 sierpnia w kościołach, winny być przeznaczone w całej archidjecezji na żołnierza polskiego.

Co stało się 15 sierpnia wiemy wszyscy. Czy jednak mamy pełną świadomość tego CUDU? Jeśli tak, nie ma wątpliwości, że jedynym ratunkiem dla Polski jest dziś modlitwa. Stąd idea Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Każdy z nas, którzy mamy dość kłamstw, szyderstw z Krzyża, relatywizmu moralnego, niszczenia dorobku naszych Dziadów i Ojców, komu leży na sercu Polska oddana Bogu, silna, niepodległa i sprawiedliwa, dbająca o obywatela nie medialnie tylko zwyczajnie, na co dzień, niech sięgnie po różaniec i choćby jedną „10" dziennie odmówi sam lub z Rodziną, w intencji takiej właśnie Polski. Węgrzy wyprosili zmiany, my też zdołamy, jeśli tylko zechcemy.

Więcej na stronach http://www.krucjatazaojczyzne.pl/