PŚwięcenie pokarmówrzyniosłem Panie wielkanocne pokarmy, aby poświęcone były modlitwą Twojego Kościoła. Poświęć nasz chleb, jak błogosławiłeś chleby na pustkowiu, aby starczyło dla wszystkich i abyśmy szanowali chleb powszedni jako dar Ojca z nieba. Poświęć Panie te mięsa, jak uświęciłeś Baranka paschalnego, którego krew ocaliła wychodzących z niewoli. Poświęć naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia i abyśmy pamiętali, że jesteśmy solą ziemi i na nic się nie przydamy, jeśli zwietrzejemy. Poświęć wszystkie nasze owoce, abyśmy spożywając je mieli siłę do przynoszenia obfitych owoców naszej pracy. Pobłogosław tych, którzy przygotowali te pokarmy i tych, z którymi spożywać je będziemy. Naucz nas dzielić się z biedniejszymi. A my w radosne święta wielkanocne spożywać je będziemy z dziękczynieniem za Twoją mękę, śmierć i Zmartwychwstanie, wierząc, że kiedyś razem z Tobą będziemy w niebie i będzie wszystko poświęcone na wielkanocnej uczcie u Ojca. (modlitwa za „Panie mój”, Nasza Rodzina, Paris 1978)