Jan Paweł IINiedziela – pamiętaj abyś dzień święty święcił!

Otrzymaliśmy zaproszenie do świętowania, do zbliżania się do Pana Boga, uczestniczenia we Mszy Świętej, przyjmowania Jezusa w Komunii Świętej. „Jeżeli do polskich kościołów, w niedzielę, uczęszcza tylko 30 procent katolików, to w poniedziałek około 70 procent z nich jest we władzy szatana” – powiedziała Wanda Półtawska – przyjaciółka Jana Pawła II w jednym ze swoich wykładów. Jeżeli nie uczestniczymy w niedzielnej Mszy Świętej popełniamy grzech ciężki. Zapraszamy do naszej duszy zło, otwieramy się na działanie złego ducha.

Gdzie spędzimy najbliższą niedzielę – Święto Miłosierdzia Bożego, Dzień beatyfikacji największego z Polaków?

Często oczekujemy od Boga interwencji w nasze życie. Pragniemy, by zadziałał, zmienił kogoś nam bliskiego, albo uzdrowił, a może wybawił z opresji. Czy my jednak oddajemy siebie Bogu? Czy jesteśmy z Nim w ważnych momentach?

Jeżeli, jak powiedział święty Ojciec Pio - agonia Jezusa Chrystusa będzie trwać aż do skończenia świata, to czy chociaż przyjmujemy to jako prawdę, która może mieć znaczenie i wpływ na nasze życie?

Gdzie spędzimy niedzielę? Komu oddamy nasz czas i umysł?

Może połączymy się duchowo ze Stolicą Apostolską, chociażby przez przekaz telewizyjny.  Czy będziemy tego dnia w Kościele?

Czy będziemy wspominać i rozważać słowa, które zostawił nam błogosławiony Ojciec Święty? Gdzie pójdziemy z naszymi dziećmi? Oddać cześć Janowi Pawłowi II i Bożemu Miłosierdziu, czy na wycieczkę do galerii handlowej, bo w tygodniu brakuje czasu? A może niektórzy z nas bedą jeszcze przeżywać wspaniałość ślubu prosto z Londynu.

Życzmy sobie, byśmy dokonali właściwych wyborów.

Janie Pawle II dziękujemy Tobie za Twoją obecność wśród nas.

Wspieraj nas w dobrych wyborach!