rodzina we FrancjiFrancuskie rozwiązania dotyczące rodzin wielodzietnych polegają na tym, by "nie karać" ich za liczbę dzieci poprzez wyższe opłaty, podatki czy koszty utrzymania, ale zmieniać sposób myślenia społecznego o licznej rodzinie i ją wspierać. Bo przecież dzieci z tych rodzin w przyszłości pracować będą na emerytury osób, które dzieci nie posiadają, co jest ważne w coraz bardziej starzejących się społeczeństwach.


Idea pozytywnego podejścia do rodziny, a więc traktowania jej jako źródła rozwoju, a nie "obciążenia" dla budżetu, narodziła się we Francji. Stworzono system rozbudowany, ale najbardziej prorodzinny ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Deklaracja podatkowa obejmuje wymiar podatku dochodowego, podatku solidarnościowego - od posiadanego majątku, oraz podatku od nieruchomości. Podatki we Francji są płacone z uwzględnieniem liczby osób pozostających na utrzymaniu podatnika. Dochód rodziny się sumuje i dzieli się przez zindeksowaną liczbę osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Rodzice to 1 plus 1, dzieci - każde zwiększa indeksację o 0,5, a to jest zwiększane jeszcze o następną połówkę, o ile jest problem niepełnosprawności bądź inwalidztwa. Młody człowiek w przypadku założenia rodziny może wystąpić o rozliczenie wspólne z rodzicami jednego z małżonków; co roku można wybierać, z którymi rodzicami następuje rozliczanie.
W podatkach odliczane są również koszty opieki nad dzieckiem do 7. roku życia (np. koszty zatrudnienia opiekunki).
Dzieci pracujące czasowo do 21. roku mają prawo do zarobienia bez opodatkowania równowartości dwóch pensji minimalnych rocznie.
Jest też cała gama ulg w postaci kredytu podatkowego, wynikająca z dopłat do godziwych warunków mieszkaniowych, wydatków szkolnych, ubezpieczeń, opłat związkowych, modernizacji mających na celu oszczędności energii itp. Przy czym obowiązuje zasada: im więcej dzieci, tym większe wsparcie. Bezpłatne szkolnictwo we Francji oznacza również bezpłatne podręczniki (są własnością szkoły), bezpłatne wycieczki, zielone szkoły.
Wielodzietne rodziny francuskie mają ulgi w opłatach komunikacyjnych oraz w korzystaniu z zajęć w lokalnych ośrodkach kultury, na basenach. Muzea państwowe mają bilety darmowe dla dzieci i młodzieży do lat 18. Matka pięciorga dzieci po przepracowaniu 15 lat ma prawo do emerytury. Istnieją też rozwiązania lokalne mające zachęcać rodziców licznych rodzin (od trojga dzieci) do zamieszkiwania w danym regionie. Na przykład w Paryżu są uprawnienia do bezpłatnego wstępu do muzeów, parków, pływalni, dające pierwszeństwo do stołówek, świetlic i prawo do kredytu. Ponadto przysługują: dodatkowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka czy zasiłek dla rodzin zajmujących się rodzicami w podeszłym wieku, a także prawo do pomocy specjalnej w razie utraty pracy przez jednego z rodziców. Istnieje także zasiłek wyrównawczy dla osób poniżej pewnego minimum oraz pomoc w opłatach mieszkaniowych, gdy przekraczają 20 procent zarobków, zwrot biletu miesięcznego dla bezrobotnych i pomoc mieszkaniowa.
Efektem finalnym francuskiego systemu wspierania rodziny jest najlepsza sytuacja demograficzna w Europie. Dlatego w obliczu zapaści demograficznej coraz więcej krajów zaczyna się wzorować na Francji.

materiał ukazał się również w Naszym Dzienniku, 08. - 09.10. 2011