List od Ojca Pio

Ludzie światowi, zaangażowani w swe sprawy, żyją w ciemności i błędzie, nie myślą rzeczywistości Bożej, nie troszczą się, chociażby odrobinę, o własne zbawienie wieczne, nie zabiegają o poznanie przyjścia tego Mesjasza, oczekiwanego i upragnionego przez narody, przepowiedzianego i zapowiedzianego przez proroków (ze zbioru listów IV, s.885, korespondencja z różnymi osobami, San Giovanni Rotondo)


Trudno jest stać się świętym. Trudno, owszem, ale nie jest to niemożliwe. Droga doskonałości jest długa, jak długie jest życie każdego człowieka. Pociechą jest odpoczynek na trasie, jednakowoż zaraz po odpoczynku trzeba szybko wstać i udać się w dalszą drogę. 

(Archiwum Ojca Pio, klasztor ojców kapucynów, San Giovanni Rotondo)
(oprac. na podst. Ojciec Pio „Dobrego Dnia”, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2002)